Vi er i ferd med å fusjonere Argus Kreditt AS inn i ECPay.
Web portalen (Infocenter) vil være stengt frem til mandag 4.desember 2023 kl 08:00.


Den nye portalen vil etter dette være tilgjengelig her:
https://131120.web-site.no/infocenterclient/